Neuvonta

Kelan korvaus

 

Kela-kortin esittäminen asioinnin yhteydessä mahdollistaa sairausvakuutuskorvauksen vähentämisen lääkkeen hinnasta heti apteekissa. Sähköisiä reseptejä haettaessa kela-kortti on tietosuojan kannalta välttämätön. Kela-kortin käyttö varmistaa sen, että apteekki kirjautuu oikean henkilön reseptitiedostoon reseptikeskuksessa.

Kelan omavastuun maksukatto vuonna 2017 on 605,13 €. Vuotuisen omavastuun täytyttyä, asiakas maksaa 2,50 €/lääke (lääkärin määräämistä, tarpeellisista, Kela korvattavista lääkkeistä), ja Kela maksaa loput lääkkeen hinnasta.

Lisätietoa lääkekorvauksista: http://www.kela.fi

 

Lääkejätteet

 

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin:

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

 

Palauta lääkejäte näin:

• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
• Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
• Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa
 olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit
 lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä
 muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-
 tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet
 elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään
 pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
• Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä
 kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä
 (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita
 sähkölaitteita, paristoja ym.).

 

 

Sotkamon Apteekki

Avoinna arkisin klo 9 - 19
lauantaina klo 9 - 15
sunnuntaina ja juhlapyhinä klo 12 - 15

Kainuuntie 28
88600 Sotkamo
Puh. (08) 632 200
sotkamo@sotkamonapteekki.fi

Vuokatin Apteekki

Avoinna arkisin klo 10 - 18
La 12 -18 (alkaen 29.12.2018)

Katinkullantie 1
88610 Vuokatti
Puh. (08) 632 220
vuokatti@sotkamonapteekki.fi